Mysql

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir.

UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Kaynak kodu açık olan MySQL’in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir.

Geliştiricileri, 500′den fazlası 7 milyon kayıt içeren 10.000 tablodan oluşan kendi veritabanlarını (100 gigabyte civarında veri) MySQL’de tuttuklarını söylüyorlar.

MySQL, tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı sistemlerde söz konusu olan erişim hakları sorununu başarılı bir şekilde çözmektedir. MySQL’in 4.0 sürümü ile birlikte “transaction” desteği, 4.1 sürümyle birlikte de alt sorgu desteği eklenmiştir.

Ayrıca “veri tutarlılığını (referential integrity)” sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiştir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek çok veritabanı programcısı VTYS’lerdeki veri tutarlılığı’nın esnek olmayan, zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir. Kaynak : wikipedia

Php Mysql Bağlantı Örneği

$baglanti = mysql_connect("localhost","kullanıcı","parola");

if (!$baglanti){
die(‘Bağlantı sağlıyamıyorum: ‘ . mysql_error());
}

mysql_select_db("database_adi", $baglanti);

$kayitlar = mysql_query("SELECT adi,soyadi FROM tablo_adi");

while($satir = mysql_fetch_array($kayitlar)){
    echo $satir[‘adi’] . " " . $satir[‘soyadi’];
    echo "
";
}

mysql_close($baglanti);

Java Mysql Bağlantı Örneği

package my.Package;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
*
* @author Hasan RUŞANOĞLU
*/
public class HasanRMySQL {

// Tanımlamalar yapılıyor.

static String dbuser = "root";
static String dbpasswd = "parola";
static String dbName = "hasan_db";
static String dbHostname = "127.0.0.1";

public Connection conn ;
public Statement stat;
public ResultSet result;

/**
* MySQL JDBC driveri’ının yüklenindiğini test ediyoruz.
*/
public String MySQLDriverTest(){
  try {
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
    return "MySQL drive çalıştı";
  }
  catch (Exception ex){
    return "Driver yüklenemedi…" + ex.getMessage();
  }
}

/**
* MySQL Bağlantısı fonksiyonu
*/

public Statement MySQLBaglan(String dbuser, String dbpasswd, String dbHostname, String DbName) throws ClassNotFoundException, InstantiationException, IllegalAccessException, SQLException{
  Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
  this.conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:mysql://"+dbHostname+":3306/"+DbName+"?characterEncoding=utf8", dbuser, dbpasswd);
  this.stat = conn.createStatement();
  return this.stat;
}

/**
* MySQL Bağlantısını kapatır.
*/
public void MySQLKapat() throws SQLException{
  this.conn.close();
}

/**
* Dönüşü resultset olarak gelir.
*/
public ResultSet execQueryResult(String userQuery) throws SQLException {
  this.result = this.stat.executeQuery(userQuery);
  return this.result;
}

/**
* ExecNonQuery sql cümleciğini direk uygular.
*/
public Boolean execNonQuery(String sql) throws SQLException{
  try {
    this.stat.executeUpdate(sql);
    return true;
  } catch (Exception ex) {
    return false;
  }
}

} // Class Bitişi

Perl Mysql Bağlantı Örneği

#!/usr/bin/perl
use strict;
use DBI();

# tanimlamalar
my $dbname = "hasan_db";
my $dbhost = "localhost";
my $dbuser = "root";
my $dbpass = "parola";
my $connString = "DBI:mysql:database=$dbname;host=$dbhost";
my $conn = DBI->connect($connString,$dbuser,$dbpass,{RaiseError => 1 });

## Burada tanimalamalar yapiliyor.
my $rs = $conn->prepare("select * from kisiler");
if (!$rs->execute) {
 die "Hata : " . $rs->errstr ."\n";
}

# dongu basliyor
while(my $ref = $rs->fetchrow_hashref()) {
 print "id= $ref->{‘id’}, name = $ref->{‘adi’}\n";
}

####### server info#
print $conn->{‘mysql_serverinfo’} . "\n";

####### insert ornegi #
$conn->do("insert into kisiler values (NULL,’Alper Alim’)");
$rs->finish();
$conn->disconnect();

VB.Net Mysql Bağlantı Örneği

Imports System.Data
Imports System.Data.Odbc

Public Class Form1Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.LoadEnd SubPrivate

Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim conn As New OdbcConnectionconn.ConnectionString = "Server=192.168.1.2;uid=user;Pwd=parola;Driver= MySQL ODBC 3.51 Driver };Database=db_name;Port=3306;Option=4;"

‘bağlantı açıldı.
conn.Open()

‘bağlantı durumunu gösteriyor .
Label1.Text = conn.State.ToString

‘Komut uygulanması
Dim cmd As New Odbc
Commandcmd.CommandText = "insert into kisiler (adi,soyadi) values (‘Hasan’,’Ruşanoğlu’)"
cmd.Connection = conn
cmd.CommandType = CommandType.Text
cmd.ExecuteNonQuery()
cmd.Dispose()

‘Bağlantı kapatılıyor.
conn.Close()
End Sub
End Class

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.